Bekijk grafiek van relaties

Het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen wil het agrarisch gebied vrijwaren voor beroepslandbouw. Daar past de vraag bij of je de klok nog kan terugdraaien. In de provincie Antwerpen wordt bijna 30 procent van het agrarisch gebied ingenomen door niet-landbouwactiviteiten. Gemiddeld voor Vlaanderen is dat 15 procent. Waar je ook gaat of staat de verstedelijking is overal voelbaar. Voormalige boerderijen zijn daardoor erg in trek als woonst en voor de ontwikkeling van zonevreemde activiteiten, van springkastelenverhuur tot schrijnwerkerij. Zes gemeenten durven het samen met de provincie Antwerpen aan om na te denken over instrumenten waarmee je van agrarisch hergebruik het nieuwe normaal kan maken.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftVilt vzw
StatusGepubliceerd - 23-apr-2018

ID: 6113980