Bekijk grafiek van relaties

In het kader van een onderzoek naar de optimale schaalgrootte van de glastuinbouwbedrijven werd onderzocht welke werkverwachtingen schoolverlaters in het land- en tuinbouwonderwijs in Vlaanderen hebben. Uit de enquête blijkt dat acht op 10 van de laatstejaars aan de slag wil blijven in de sector. Bij slechts één op de drie schoolverlaters hebben de ouders een land- of tuinbouw- of een tuinaannemersbedrijf. Hiervan is er bijna de helft dat het ouderlijk bedrijf op langere termijn wil overnemen of met een nieuw bedrijf wil starten. Of deze jongeren effectief bedrijfsleider zullen worden valt echter af te wachten. Indien men het productiepotentieel van de sector op peil wil houden en voldoende bedrijfsleiders wil aantrekken, zal men ervoor moeten zorgen dat er een bedrijfsvriendelijker klimaat komt dat voldoende doorzichtig is en voldoende zekerheden kan verstrekken.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftLandbouwleven
Volume53
Nummer van het tijdschrift23/5/2005
Pagina's (van-tot)2
Aantal pagina's1
ISSN0772-7240
StatusGepubliceerd - 23-mei-2003

ID: 1454178