Bekijk grafiek van relaties

Elke landbouwer dient met de complexe uitdagingen van de hedendaagse landbouw om te gaan. Nieuwe kennis en vaardigheden zijn een absolute noodzaak. Wij stellen 6 kerncompetenties voor, geënt op agroecologische principes, als antwoord hierop. Ongeacht zijn productiesysteem, kan elke landbouwer baat hebben om zich deze competenties eigen te maken en het agroecologisch concept toe te passen, binnen de context van zijn bedrijf en het Vlaamse landbouw- en voedingssysteem. Het beleid kan de implementatie van een brede educatieve aanpak bevorderen door in te zetten op samenwerking, de ondersteuning van lerende netwerken, en het creëren van ruimte voor vernieuwende lesvormen.
Originele taal-2Nederlands
UitgeverijInstituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
VolumeILVO-beleidsbrief 2017.1
Aantal pagina's9
StatusGepubliceerd - 2017

ID: 5483190