Bekijk grafiek van relaties

Het Vlaams landschap is een bijzonder lappendeken van stedelijke kernen en landelijke fragmenten. Open ruimten zijn daarin cruciaal, maar staan onder druk van de verdere globalisering van economie en landbouw, de toenemende verstedelijking en ruimteverkwisting door verkavelingen met lage dichtheid, voedselproductie met hogere eisen en schaalvergroting. De Vlaamse landschappen en open ruimte worden mee vormgegeven en beheerd door land- en tuinbouwers:zowat de helft van de Vlaamse bodem herbergt een of ander landbouwgerelateerd gebruik. Maar ook de druk op de landbouwruimte neemt toe, de regels verstrengen, de marges verkleinen, de bodem verarmt, en er is meer en meer behoefte aan dialoog met de stedeling, de consument, de plattelandsbewoner en
de andere sectoren. Innovatief en creatief blijven nadenken over concepten die de primaire landbouwproductie inbedden in de bredere maatschappij is daarom noodzakelijk.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftRuimte
Volume41
Pagina's (van-tot)72-75
Aantal pagina's4
StatusGepubliceerd - 2019

    Expertisedomeinen

  • B410-bodembeheer - manifest, productief, landschap, pilootprojecten

ID: 7284563