Bekijk grafiek van relaties

In Brussel en omgeving verandert de open ruimte voortdurend. Ze hoeft die veranderingen echter niet passief te ondergaan, want open ruimte bezit heel wat capaciteiten om een
actieve, sturende en structurerende rol op te nemen in de kwaliteitsvolle ontwikkeling van de verstedelijkte ruimte. Toch blijft die potentie vandaag vaak nog onderbenut.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftRuimte
Volume8
Nummer van het tijdschrift29
Pagina's (van-tot)42-45
Aantal pagina's4
StatusGepubliceerd - 2016

ID: 4171628