Bekijk grafiek van relaties

Duurzame gewasbescherming (DGB) bestaat uit veel facetten. Daarom kunnen landbouwers de transitie naar DGB zeer complex vinden. De tweeledige indicatorenset voor duurzame gewasbescherming (DISCUSS) belicht alle facetten en kan klaarheid scheppen in deze complexiteit. Om landbouwers doelgericht op weg te helpen naar DGB, moet de complexiteit van het instrument echter gelijke tred houden met de timing waarin de landbouwer beslissingen neemt voor zijn bedrijf. Daarom verkennen we in deze paper de potentiële functies van DISCUSS in functie van complexiteit en timing. Met resultaten uit de aardappel- en appelteelt tonen we drie potentiële functies voor DISCUSS: de indicatorenset kan gebruikt worden voor (1) simulaties ter ondersteuning van communicatie of bedrijfsbeslissingen, (2) evaluatie en monitoring, en (3) het ondersteunen van discussies in groepen landbouwers. We analyseren deze drie functies aan de hand van een kader voor duurzaamheidsbeoordeling op bedrijfsniveau in functie van strategische bedrijfsbeslissingen. Daaruit besluiten we dat de drie functies opeenvolgend gebruikt kunnen worden in verschillende stappen van de transitie naar DGB.
Originele taal-2Engels
TijdschriftScience of the Total Environment
Nummer van het tijdschrift618
Aantal pagina's15
ISSN0048-9697
DOI's
StatusGepubliceerd - 15-mrt-2018

Bibliografische nota

HOOFDPUNTEN
• DISCUSS evalueert zowel de druk van gewasbeschermingsmiddelen, als het gedrag van de landbouwer als reactie daarop
• DISCUSS kan landbouwers helpen doorheen hun transitie naar duurzame gewasbescherming
• Volgende functies zijn geverifieerd: simulatie, monitoring en ondersteunen van discussies
• In een stapsgewijze transitie kan men deze functies opeenvolgend gebruiken
• Het beoogde resultaat is beter bewustzijn bij landbouwers en bereidheid om de druk te verminderen

ID: 5698433