Bekijk grafiek van relaties

Door de toenemende druk op de economische marges in de varkenshouderij neemt het belang van efficiënter produceren toe. De grootste kost bij het afmesten van vleesvarkens is het voeder, met een gemiddeld aandeel van ongeveer 75% in de totale afmestkosten
(Departement Landbouw en Visserij). De voederkosten hangen af van de voederprijzen, maar ook van de voederconversie (VC), die ruwweg aangeeft hoeveel voeder nodig is om 1 kg groei te verkrijgen. Een verlaging van de VC resulteert in een economische winst
en een reductie in de milieubelasting, door een verminderde behoefte aan voeder en een daling van de excretie. Ondanks het feit dat VC zo’n belangrijke parameter is, bestaat er geen uniforme berekening. ILVO en UGent gingen daarom samen met de sector op zoek naar een geschikte parameter en lanceerden een bijbehorende berekeningstool. Voor een volgende fase zoeken ze varkenshouders die graag willen weten hoe ze hun VC kunnen optimaliseren.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftVlaams Diergeneeskundig Tijdschrift
Nummer van het tijdschrift88
Pagina's (van-tot)175-176
Aantal pagina's2
ISSN0303-9021
StatusGepubliceerd - 2019

    Expertisedomeinen

  • B400-zoötechniek - voederconversie, participatief onderzoek, varkenshouderij

ID: 7870432