Bekijk grafiek van relaties

Water+Land+Schap wil vanuit de langetermijnvisie Vlaanderen 2050 bijdragen aan het duurzaam ontwikkelingsdoel: “Waarborg de beschikbaarheid en het duurzaam beheer van water en sanitair voor iedereen.” Kortom, bouwen aan een robuust watersysteem dat: - in staat is om (klimaat)schokken op te vangen; - beschermt tegen overstromingen; - wateropslag, drinkwater, proces- en koelwater biedt; - voorziet in irrigatie en drainage; - mogelijkheden voor recreatie en beleving biedt; - verbindingen voor goederentransport en zachte mobiliteit voorziet.

Het project vertrekt vanuit drie gemodificeerde kernkwaliteiten (KK) van omgevingskwaliteit: - Een robuust watersysteem nastreven (bodem en waterlopen inrichten en beheren met het oog op klimaatverandering) - Duurzame voedselproductie voorzien (gezond voedsel produceren waarbij de natuurlijke hulpbronnen voor de toekomst behouden blijven) - Een kwaliteitsvol landschap ontwikkelen (het Water+Land+Schap inrichten zodat de voedselproductie en robuustheid van het watersysteem in evenwicht zijn met landschapskwaliteit)

Water+Land+Schap wil vanuit de langetermijnvisie Vlaanderen 2050 bijdragen aan het duurzaam ontwikkelingsdoel: “Waarborg de beschikbaarheid en het duurzaam beheer van water en sanitair voor iedereen.” Kortom, bouwen aan een robuust watersysteem dat: - in staat is om (klimaat)schokken op te vangen; - beschermt tegen overstromingen; - wateropslag, drinkwater, proces- en koelwater biedt; - voorziet in irrigatie en drainage; - mogelijkheden voor recreatie en beleving biedt; - verbindingen voor goederentransport en zachte mobiliteit voorziet.

Het project vertrekt vanuit drie gemodificeerde kernkwaliteiten (KK) van omgevingskwaliteit: - Een robuust watersysteem nastreven (bodem en waterlopen inrichten en beheren met het oog op klimaatverandering) - Duurzame voedselproductie voorzien (gezond voedsel produceren waarbij de natuurlijke hulpbronnen voor de toekomst behouden blijven) - Een kwaliteitsvol landschap ontwikkelen (het Water+Land+Schap inrichten zodat de voedselproductie en robuustheid van het watersysteem in evenwicht zijn met landschapskwaliteit).


Originele taal-2Nederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)
Aantal pagina's22
ISBN van elektronische versieISSN: 1782-9054
StatusGepubliceerd - 2019

ID: 7229585