Bekijk grafiek van relaties

Door het CLE werd in opdracht van de Administratie Land- en Tuinbouw, afdeling Land- en Tuinbouwondersteuningsbeleid, een onderzoek uitgevoerd naar de optimale schaalgrootte in de glastuinbouw. In het onderzoek werden een aantal deelaspecten die verband houden met deze problematiek nader onderzocht, die gepubliceerd weren in deelstudies betreffende de optimale schaalgrootte in de glastuinbouw (1), arbeidsproblematiek in de glastuinbouw (2), personeelsmanagement op de glastuinbouwbedrijven (3), de Vlaamse glastuinbouw en zijn concurrenten (4) en werkverwachtingen bij de laatstejaarsstudenten van het land- en tuinbouwonderwijs (5). Voorliggend document geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen van het onderzoek.

Originele taal-2Nederlands
UitgeverijMinisterie van Vlaamse Gemeenschap, Centrum voor Landbouweconomie
Aantal pagina's30
StatusGepubliceerd - jan-2003

ID: 1349621