Gerelateerde projecten

  • De uitbouw van een pilootfabriek ter ondersteuning van innovatie in de Vlaamse agro-food industrie

    Project: project typesOnderzoeksproject

  • Marktgerichte ontwikkeling en introductie van innovaties: Systeeminnovatie rond valorisatie van nevenstromen

    Project: project typesOnderzoeksproject

  • Nieuwe impulsen voor prei door diversificatie in het assortiment en vernieuwing in de verwerking steunend op metabolietprofielen

    Project: project typesOnderzoeksproject

Bekijk grafiek van relaties

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftB&B Brood & Banket
Aantal pagina's2
StatusGepubliceerd - 11-sep-2013

ID: 1843045