Bekijk grafiek van relaties

In Nederland woedt een stikstofcrisis. De Nederlandse Raad van State oordeelde dat het stikstofbeleid, net als in Vlaanderen bekend als PAS, onvoldoende garanties biedt om Natura 2000 gebieden te vrijwaren van een overmatige aanvoer van stikstof. Hoewel in de Vlaamse PAS natuurherstel niet wordt gebruikt als pasmunt voor de vergunningsverlening, zijn er ook in Vlaanderen vragen aangaande de effectiviteit en effici├źntie van de PAS.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftTijdschrift Lucht
Pagina's (van-tot)18-22
Aantal pagina's5
StatusGepubliceerd - jul-2020

ID: 17327966