Bekijk grafiek van relaties

Wat is het beste: geen protocol of een slecht protocol? wierp Niels Achten (Liba) de melkveehouders bij de start van de 4D4F-bijeenkomst. Protocollen voor de melkveehouder voor de voeten. Beter een slecht protocol, want dan weet je wat je doet en kun je het beter maken wist een aandachtige melkveehouder toen de vraag bij het slot van de bijeenkomst opnieuw gesteld werd.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftMelkveebedrijf
Nummer van het tijdschrift4
Pagina's (van-tot)30-31
Aantal pagina's2
ISSN1376-7232
StatusGepubliceerd - apr-2018

ID: 6275978