Documenten

Gerelateerde projecten

  • Het tuincomplex in strategisch perspectief. Gevalstudie Vlaanderen

    Project: project typesOnderzoeksproject

Bekijk grafiek van relaties

Ook onze tuinen kunnen het klimaat redden. Privétuinen nemen in Vlaanderen een bijna even grote oppervlakte in als de bossen (8 procent tegenover 11) en met enkele ingrepen kunnen ze 900.000
ton koolstof vasthouden.
Originele taal-2Nederlands
KrantDe Standaard
Aantal pagina's1
StatusGepubliceerd - 4-feb-2015

ID: 3319802