1. Online publicatie - Web publicatie
 2. Hoogwaardige oliën van lokale teelt bieden kansen in de biogebaseerde economie. / Van Droogenbroeck, Bart.

  2018, .

  Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOnline publicatie - Web publicatieOnderzoek

 3. Witloofwortels nieuwe grondstof circulaire economie? / Van Droogenbroeck, Bart.

  2017, VILT artikel.

  Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOnline publicatie - Web publicatieOnderzoek

 4. Nuttige insecten in bloemenrijke akkerranden. / Van Gils, Bert; Casteels, Hans.

  2012, Online artikel .

  Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOnline publicatie - Web publicatieOnderzoek

 5. (Ver)Bouwplannen? Volg de norm! / Van linden, Veerle; Triste, Laure (Editor).

  2015, Webpublicatie.

  Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOnline publicatie - Web publicatieOnderzoek

 6. Besparen op ventilatie. "Slordig ventileren kost intensieve veehouderij geld". / Van linden, Veerle.

  2011, geVilt.

  Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOnline publicatie - Web publicatieOnderzoek

 7. Elektriciteitsverbruik tijdens melkwinning met melkrobot doorgemeten. / Van linden, Veerle.

  2 blz. 2017 : Inagro vzw. 2017, Verslag van doormeting.

  Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOnline publicatie - Web publicatieOnderzoek

 8. Model voor energieverbruik in de landbouw door niet voor de openbare weg bestemde mobiele machines (OFFREM). / Van linden, Veerle.

  2009, .

  Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOnline publicatie - Web publicatieOnderzoek

 9. Combituig. / Van Opstal, Mattias.

  2019, Artikel.

  Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOnline publicatie - Web publicatieOnderzoek

 10. Van schimmel naar leveraandoeningen. Wat moeten we weten over aflatoxine? / Van Pamel, Els; Daeseleire, Els; Reybroeck, Wim.

  2013, .

  Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOnline publicatie - Web publicatieOnderzoek