1. Rapport
 2. Meetploeg - Eindrapport : Meetcampagne luchtwassers en biobedden. / Laanen, Loes; Plant, Lorenzo; De Cock, Brecht; Zwertvaegher, Ingrid; Brusselman, Eva.

  2018. 31 blz.

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportOnderzoek

 3. Voederbieten: teelt, mechanisatie, mengkuilen: en update. / Latré, J; Dupon, E; Haesaert, G; Wambacq, E; De Boever, J; De Vliegher, Alex; Pannecoucque, J; Schellekens, A; Van de Ven, G.

  2017. 29 blz.

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportOnderzoek

 4. Synthesis report on the effects of dredged material dumping on the marine environment (licensing period 2012-2016). / Lauwaert, Brigitte; De Witte, Bavo; Devriese, Lisa; Fettweis, Michael; Martens, Chantal; Timmermans, Steve; Van Hoey, Gert; Vanlede, Joris.

  2016. 107 blz. (RBINS-ILVO-AMT-AMCS-FHR report BL/2016/09).

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportOnderzoek

 5. Synthesis report on the effects of dredged material dumping on the marine environment (licensing period 2012-2016). / Lauwaert, Brigitte; De Witte, Bavo; Devriese, Lisa; Fettweis, Michael; Martens, Chantal; Timmermans, Steve; Van Hoey, Gert; Vanlede, Joris.

  2016. 107 blz. (RBINS-ILVO-AMT-AMCS-FHR report BL/2016/09).

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportOnderzoek

 6. Vooruitgangsrapport (juni 2014) over de effecten op het mariene milieu van baggerspeciestortingen : Vergunningsperiode 01/01/2012 - 31/12/2016. / Lauwaert, Brigitte; Fettweis, Michael; De Witte, Bavo; Devriese, Lisa; Van Hoey, Gert; Timmermans, Steve; Martens, Chantal.

  2014. 24 blz. (OD Natuur rapport; Vol. BL/2014/01).

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportOnderzoek

 7. Vooruitgangsrapport juni 2019 over de effecten op het mariene milieu van bagger-speciestortingen. (Vergunningsperiode 01/01/2017 – 31/12/2021). / Lauwaert, Brigitte; Fettweis, Michael; De Witte, Bavo; Van Hoey, Gert; Timmermans, Steve; Hermans, Laurens.

  2019. 32 blz. (KBIN report).

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportOnderzoek

 8. Request to ILVO. Alternative technical measures for TR2 fleet in the Celtic Sea recovery area. / Lenoir, Heleen; Van Opstal, Mattias; Depestele, Jochen; Polet, Hans; Torreele, Els; Vanderperren, Els.

  Oostende (Belgium) : Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, 2019. 27 blz.

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportOnderzoek

 9. Van kooi naar park of het onderzoek naar konijnen op ILVO-dier. / Maertens, Luc; Buijs, Stephanie.

  213 ed. Merelbeke : Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, 2016. 24 blz.

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportOnderzoek

 10. Voorkomen en samenstelling van biofilms in drinkwaterleidingen van varkensbedrijven : Veepeiler onderzoek. / Maertens, Helder; De Reu, Koen; Vanhauteghem, Donna; Heyndrickx, Marc; Rasschaert, Geertrui; Meyer, Evelyne; Duthoo, Evelyne.

  Veepeiler Varken, 2018. 27 blz.

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportOnderzoek

 11. KOBRA, Koolzaad als Brandstof : Eindrapport ADLO-DEMO project. / Martens, D; Van linden, Veerle.

  2008. 20 blz.

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportOnderzoek