1. Online publicatie - Web publicatie
 2. Evaluatie van het Salmonella actieplan bij varkens. / Herman, Lieve.

  2012, Advies 3-2012.

  Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOnline publicatie - Web publicatieOnderzoek

 3. Het gebruik van melkzuur op runderkarkassen. / Herman, Lieve.

  2012, .

  Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOnline publicatie - Web publicatieOnderzoek

 4. Minimum temperatuur van warme gerechten. / Herman, Lieve.

  2012, Advies 6-2012.

  Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOnline publicatie - Web publicatieOnderzoek

 5. Ontwerp KB tot wijziging van het KB van 27 april 2007 betreffende de bewaking van Salmonella bij varkens (dossier Sci Com 2013/06). /.

  2013, .

  Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOnline publicatie - Web publicatieOnderzoek

 6. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee. / Herman, Lieve.

  2012, Advies 01-2012 .

  Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOnline publicatie - Web publicatieOnderzoek

 7. Optimalisatie van de methodologie van het controleprogramma: staalnamegrootte voor trendonderzoek. / Herman, Lieve.

  2012, .

  Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOnline publicatie - Web publicatieOnderzoek

 8. Preventie, detectie, snelle tracering en beheersing van uitbraken van humaan pathogene verotoxine-producerende Escherichia coli in de voedselketen. / Herman, Lieve.

  2012, Advies 15-2012.

  Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOnline publicatie - Web publicatieOnderzoek

 9. Risicofactoren voor (mogelijk) (her-)opkomende infectieuze dierenziekten. /.

  2013, .

  Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOnline publicatie - Web publicatieOnderzoek