• Didier Hermans
  • Adrien Saverwijns
  • Nicole Taragola
  • Johan Van Huylenbroeck
  • Bruno Gobin
  • Johan Vanderhaeghen
  • leden Sierteeltstrategie 2020

Bekijk grafiek van relaties

Sierteeltstrategie 2020 (*) is een denktank die de uitdagingen en noden van de sierteeltsector in kaart brengt om oplossingen te kunnen aanreiken voor de toekomst. op basis van sterke signalen uit het bedrijfsleven, en in het bijzonder vanuit de sierteeltsector, werd beslist om een ‘bankendossier’ op te starten. onderstaand een overzicht van de aanbevelingen uit dit rapport.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftSierteelt & Groenvoorziening
Volume2015
Nummer van het tijdschrift3
Pagina's (van-tot)17-18
Aantal pagina's2
StatusGepubliceerd - 15-feb-2015

ID: 6825086