Gerelateerde projecten

  • Onderzoek naar de ruimtelijke kwaliteit van het Vlaamse platteland

    Project: project typesOnderzoeksproject

Bekijk grafiek van relaties

De Oost-Vlaamse bloemenregio wordt gekenmerkt door een daling van het aantal professionele serrebedrijven. Hierdoor rijst de vraag wat er gebeurt met de serres waarin geen professionele landbouwactiviteit meer plaatsvindt. Een gedetailleerde en systematische studie leidt tot kaarten en tabellen die de omvang en de aard van leegstand, afbraak, en huidig gebruik van stopgezette serres beschrijven. De gebruikte onderzoeksmethode is ook toepasbaar in andere Vlaamse regio’s.
Originele taal-2Nederlands
UitgeverijInstituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
Aantal pagina's45
StatusGepubliceerd - 30-sep-2015

ID: 3773948