Bekijk grafiek van relaties

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek ILVO gaat een structurele onderzoekssamenwerking opzetten met (in eerste instantie) zes Vlaamse landbouwbedrijven uit de korte keten, met als doel “het onderzoeksareaal slim uit te breiden naar landbouwmodellen die nog niet in de eigen proefboerderij van ILVO zitten.” De samenwerking gebeurt volgens het idee van het ‘living lab’, waarbij onderzoek gebeurt binnen een bestaande praktijk.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftVilt vzw
StatusGepubliceerd - 6-mei-2019

    Expertisedomeinen

  • B420-voeding - korte keten, onderzoeksareaal, living lab

ID: 7024983