Bekijk grafiek van relaties

‘De’ stad en ‘het’ platteland, een stedenbeleid en een plattelandsbeleid, voedselproductie of wonen… als het gaat over de relatie tussen stad en platteland spreekt men ook vandaag nog vaak in nevengeschikten en tegengestelden. Toch zijn stad en platteland – en de typische functies die er aan zijn verbonden – zowel vanuit de hedendaagse ruimtelijke realiteit in Vlaanderen, als vanuit historisch oogpunt niet noodzakelijkerwijs tegengesteld. De ontwikkeling van stad en land gaat sinds mensenheugenis hand in hand. De Pilootprojecten Productief Landschap zetten een nieuwe stap in die intense wisselwerking.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftRuimte
Nummer van het tijdschrift22
Pagina's (van-tot)84-87
Aantal pagina's4
StatusGepubliceerd - jul-2014

ID: 2890206