Bekijk grafiek van relaties

“Belgische tongvissers ondervinden sinds 2012 meer competitie in de Noordzee, wat zich kan vertalen in een lagere besomming en een onderbenut quotum”, dat zegt ILVO-onderzoeker Klaas Sys. Daarmee onderbouwt hij de stelling dat de Nederlandse pulsvisserij, commercieel actief in de Noordzee sinds 2012, voor belangrijke verschuivingen zorgt in de vangsten als gevolg van gewijzigde interacties tussen de vloten.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftInformatieblad Rederscentrale
Nummer van het tijdschriftJuli 2016
Pagina's (van-tot)18-19
Aantal pagina's2
StatusGepubliceerd - jul-2016

ID: 4495786