Bekijk grafiek van relaties

In juni 2001 werd door het kabinet van het Ministerie van Middenstand en Landbouw aan het Centrum voor Landbouweconomie gevraagd om een aantal aandachtspunten in verband met de toekomst van de tuinbouwsector te formuleren. Deze analyse, die steunt op het CLE onderzoek uitgevoerd in de afdeling 'Economie van de tuinbouwsector', diende als basis voor het ontwerpen van een actieplan voor de glastuinbouw. Dit jaar werd dit document ook door het Vlaams Gewest gebruikt bij het ontwerp van het Vlaams actieplan voor glastuinbouw.

In het document worden volgende topics behandeld : rendabiliteit, bedrijven voor de toekomst, twee-sporenbeleid ?, vestiging van nieuwe bedrijven of opvolging, starten maar waar ?, concurrentie, uitbreiding van de Gemeenschap, innovaties, milieu, fiscaliteit, management, voorlichting en onderzoek, commercialisatie, duurzame landbouw-duurzaam beleid-duurzaam onderzoek.

Als besluit wordt gesteld dat het vrij sombere beeld dat wordt opgehangen van de toekomstmogelijkheden in de sector dient gerelativeerd te worden. Bij het beoordelen van de toekomstmogelijkheden van de tuinbouwsector is het van belang om alle aspecten die hierbij van belang zijn op een geïntegreerde wijze te benaderen. Het zal voor de toekomstige tuinder van belang zijn om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen van een duurzame en veilige productie. Hiervoor zullen de nodige ondernemers- en managementcapaciteiten vereist zijn. Een belangrijke taak voor de overheid en de sector zelf bestaat erin om ondernemerschap en innovatie aan te moedigen, hetgeen mogelijk is door een duurzaam kader te scheppen voor verdere ontwikkeling.
Originele taal-2Nederlands
Plaats productieBrussel
UitgeverijMinisterie van Middenstand en Landbouw, Centrum voor Landbouweconomie (CLE)
VolumeDOC B14
Aantal pagina's23
StatusGepubliceerd - sep-2002

Publicatie series

Naam C.L.E.-documenten
UitgeverijBrussel
Nr.DOC B14

ID: 1349598