Bekijk grafiek van relaties

Landbouwparken… Barcelona heeft het grootste, South Hampton het groenste, Firenze het natste, Keulen misschien wel het meest landbouwintensieve, en Vlaanderen? De Tuinen van Stene in Oostende zijn het eerste en voorlopig enige landbouwpark bij ons. De stad Oostende richtte 35 hectare landbouwgebied in als een park, waar professionele landbouw verankerd blijft maar waar ook interessante meerwaarden ontstaan voor de stedeling. In opdracht van landbouwonderzoeksinstituut ILVO ging PlattelandsTV er filmen.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftVilt vzw
StatusGepubliceerd - 18-dec-2018

ID: 6767823