VALDUVIS

1-jul-2014

Bekijk grafiek van relaties

VALDUVIS is een meetinstrument dat de ecologische, sociale én economische duurzaamheid van de Vlaamse vloot in kaart brengt. VALDUVIS staat voor ‘Valorisatie van Duurzaam en Dagvers gevangen Vis’. Hoe en door wie VALDUVIS zal gebruikt worden zal volledig in samenspraak gebeuren met de visserijsector en de Vlaamse overheid.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftRederscentrale
Volume07-2014
Nummer van het tijdschriftJuli 2014
Pagina's (van-tot)18-19
Aantal pagina's2
StatusGepubliceerd - 1-jul-2014

ID: 3122914