Documenten

Gerelateerde projecten

  • Het tuincomplex in strategisch perspectief. Gevalstudie Vlaanderen

    Project: project typesOnderzoeksproject

Bekijk grafiek van relaties

Het gebeurt niet vaak, maar soms kun je de inleiding van een persbericht over een wetenschappelijk onderzoek zo overnemen omdat ze een perfecte samenvatting geeft. Tuinen dragen een veelheid aan functies in zich. Ze zijn nooit enkel een gazon, speelveld voor kinderen, plantenborder of moestuin. Ze kunnen ook belangrijke ecosysteemdiensten ondersteunen, zoals voedselproductie, bestuiving en beleving van de natuur. Elke Vlaamse tuin kan een steentje bijdragen aan de aanpak van wereldwijde problemen, zoals klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftKnack
Volume45
Nummer van het tijdschrift5
Pagina's (van-tot)78
Aantal pagina's1
StatusGepubliceerd - 28-jan-2015

ID: 3319950