Bekijk grafiek van relaties

Sclerotinia sclerotiorum veroorzaakt rozerot in selder, met ernstige economische schade tot gevolg. De schimmel infecteert vanuit de grond de bladstelen en later de bladeren. Door gebrek aan resistentie in moderne seldercultivars rotten de planten snel, waardoor partijen afgekeurd worden. ILVO tracht via resistentieveredeling nieuwe cultivars met verhoogde resistentie tegen rozerot te maken.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftProeftuinnieuws
Volume25
Nummer van het tijdschrift10
Pagina's (van-tot)16-17
Aantal pagina's2
StatusGepubliceerd - 29-mei-2015

ID: 3523419