Bekijk grafiek van relaties

De kwaliteit en structuur van de open (landbouw) ruimte alsook de beleidsambitie om de open ruimte te vrijwaren van verdere verspreide verstedelijking zullen exponentieel onder druk komen staan bij het verruimen van de functiemogelijkheden in agrarisch gebied (zoals momenteel geëxploreerd binnen de contractconvenant benadering) zolang (flankerende) instrumenten ontbreken die (1) agrarische brownfield-ontwikkeling stimuleren alsook (2) instrumenten om kapitaalsvernietiging/derving te ondervangen. Een gecoördineerde reconversiestrategie dringt zich op.
Originele taal-2Nederlands
Aantal pagina's8
StatusGepubliceerd - 2016

ID: 5478289