Bekijk grafiek van relaties

Ruimte, landbouw en ontwerp: het zijn drie zaken die niet vaak met elkaar in verband gebracht worden. Maar als je ze koppelt, kunnen interessante allianties ontstaan. In 2014 werd vanuit dat idee een oproep gelanceerd tot het indienen van ‘Pilootprojecten Productief Landschap’. Ambitieuze projecten die vernieuwende bedrijfsvoering combineren met een kwalitatieve wisselwerking met het landschap en de samenleving werden gezocht én gevonden. Vijf projecten genieten intussen van een advies- en expertisebegeleiding, met als doel de concrete uitvoering van
het innovatieproject. Ze worden in deze bijdrage in detail voorgesteld.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftRuimte
Volume8
Nummer van het tijdschrift29
Pagina's (van-tot)58-63
Aantal pagina's6
StatusGepubliceerd - 2016

Bibliografische nota

Themanummer Open Ruimte

ID: 4171591