Bekijk grafiek van relaties

Bij de teelt van soja mag een akkerbouwer zich geen omzet per hectare zoals die van aardappelen voorstellen, maar maakt hij beter de vergelijking met granen. Voorlopig is soja op minder dan één procent van het akkerland in Vlaanderen economisch interessant, waarbij gerekend wordt met een opbrengst van 3 ton per hectare en een prijs van 500 euro per ton. Nodig volgens landbouwonderzoeksinstituut ILVO is een opbrengststijging naar 4,5 ton per hectare want dan zou soja zelfs bij een iets lagere prijs het zesde belangrijkste Vlaamse akkerbouwgewas kunnen worden.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftVilt vzw
StatusGepubliceerd - 4-apr-2018

ID: 6103980