Bekijk grafiek van relaties

Via de ILVO-tool Slachtdoordacht (www.slachtdoordacht.be) maken we aan de hand van recente prijsinfo een simulatie om het economisch optimaal slachtgewicht per afgeleverde gelt en barg te berekenen. De tool biedt je een concreet antwoord op volgende vragen: 1) hoe sterk hangt het optimaal slachtgewicht af van de marktomstandigheden?; 2) wat is het verschil aan bruto marge wanneer ik afwijk van het optimale slachtgewicht? en 3) wat is de invloed van de dierprestaties op het optimale slachtgewicht? Kortom, een must voor de varkenshouder om zijn bedrijfsvoering te optimaliseren!

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftDrietandmagazine
Nummer van het tijdschrift14
Pagina's (van-tot)19-20
Aantal pagina's2
StatusGepubliceerd - 18-apr-2019

ID: 6965473