Bekijk grafiek van relaties

De gewenste gewichtsvork van een varkenskarkas in het slachthuis wordt door de varkenshouder best nauwkeurig benaderd, wil hij een hoger rendement halen”, stelt Frederik Leen. De ILVO-onderzoeker verdedigde op 19 december 2017 zijn doctoraatstudie over het optimaal slachtgewicht.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftVarkensbedrijf
StatusGepubliceerd - 22-dec-2017

ID: 5913228