Bekijk grafiek van relaties

Gebiedsgericht werken betekent per definitie werken met heel wat verschillende thema’s, sectoren en actoren. Beleidsdoelen uit diverse sectoren worden bijvoorbeeld op eenzelfde gebied geprojecteerd. Dat wil evenwel nog niet zeggen dat er ook samen aan projecten gewerkt wordt of dat financieringskanalen gestroomlijnd hun weg naar het terrein vinden. Als we toekomstuitdagingen zoals de klimaatverandering ten gronde willen aanpakken, zou een gebundelde aanpak van de beschikbare middelen, mankracht en kennis zoveel meer kunnen verwezenlijken. Zoals bij het watergebonden programma Water+Land+Schap het geval is.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftRuimte
Volume41
Pagina's (van-tot)44-49
Aantal pagina's6
StatusGepubliceerd - 2019

ID: 7284503