Bekijk grafiek van relaties

In het kader van een onderzoek naar de optimale schaalgrootte van de glastuinbouwbedrijven werd onderzocht welke werkverwachtingen schoolverlaters in het land- en tuinbouwonderwijs in Vlaanderen hebben. Uit de enquête blijkt dat bij slechts één op de drie schoolverlaters de ouders een land- of tuinbouwbedrijf hebben, of een tuinaannemersbedrijf uitbaten. Hiervan is er bijna de helft dat het ouderlijk bedrijf op langere termijn wil overnemen of met een nieuw bedrijf wil starten. Of deze jongeren effectief bedrijfsleider zullen worden valt echter af te wachten. Indien men het productiepotentieel van de sector op peil wil houden en voldoende bedrijfsleiders wil aantrekken, zal men ervoor moeten zorgen dat er een bedrijfsvriendelijker klimaat komt dat voldoende doorzichtig is en voldoende zekerheden kan verstrekken.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftVerbondsnieuws
Volume49
Nummer van het tijdschrift9
Pagina's (van-tot)15-17
Aantal pagina's3
StatusGepubliceerd - 2003

ID: 1454094